Porvoon Lasi - Tarjouspyynnöstä tarjoukseen

Kun rakennetaan tai remontoidaan mitä tahansa rakennusta, on jossakin vaiheessa pyydettävä eri tavarantoimittajilta tarjouksia. Moni on varmasti törmännyt tarjouksiin, mistä ei ota selkoa edes sanakirjan kanssa. Ne ovat puutteellisia ja niissä on tarjottu jotain, mitä ei olla edes haluttu. Sama pätee myös toisin päin. Usein tarjouspyynnöt eivät sisällä riittävästi olennaista tietoa, jotta tarjousta pystytään tekemään tai siitä ei tule kyseisillä tiedoilla lainkaan realistinen.

Se mitä tarjouspyynnössä pyydetään, määrittelee pitkälti sen, minkälaisen tarjouksen saa takaisin. On siis hyvä tietää mitä pyytää, jotta saa tarjoukseen mitä oikeasti haluaa. Tässä kirjoituksessa käymme läpi asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota niin tarjouspyynnössä kuin tarjouksessa.

Porvoon Lasi - Tarjouspyynnöstä tarjoukseen Porvoon Lasi - Tarjouspyynnöstä tarjoukseen

MITÄ TARJOUSPYYNTÖÖN

On kyse sitten pienestä työstä tai koko talon lasituksesta, on tarjouspyynnön hyvä olla harkittu ja hyvin määritelty. Nämä asiat tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ei välttämättä tarvitse tietää tarkkaan minkälaisia vaihtoehtoja toimittajalla on, mutta oleelliset tiedot on oltava mukana. Mitä nämä oleelliset tiedot sitten ovat?

Lasitoimittajan kannalta tärkeitä tietoja ovat elementtien koko, väri, turvalasitus, lukitus ja jos haluaa rahdin kohteeseen, tietenkin kohteen osoite. Koko ja väri luonnollisesti vaikuttavat itse elementin hintaan, kuten lasituksen ominaisuudetkin. Lasivalintojen suhteen pitäisi tietää mitkä elementeistä ovat kohdissa, joihin tarvitaan turvalasitusta. Omaa taakkaa helpottaakseen asiakkaan olisi hyvä liittää tarjouspyyntöön kohteesta piirretyt kuvat. Kun saamme pyynnön liitteinä pohja-, julkisivu- ja asemapiirrokset, on näiden pohjalta helpompi saada kokonainen kuva projektista ja paikasta, johon elementit tulisi asentaa. Vielä parempi on, jos mukaan saadaan vielä ikkuna- ja ovikaavio tai elementtikuvat. Joka tapauksessa piirustuksista tulee ilmetä halutut ikkuna-/ovikoot, aukeavuudet ja mahdolliset varateiden ja paloikkunoiden paikat.

Porvoon Lasi / Tarjouspyynnosta tarjoukseen Porvoon Lasi - Tarjouspyynnöstä tarjoukseen

Kun tarjouspyyntö on rakennettu siten, että se on mahdollisimman helposti tulkittavissa kuten asiakas haluaa, saadaan aikaan tarjous, joka on realistinen. Näin asiakkaalle lähetettävät tarjoukset ovat myös helpommin verrattavissa keskenään.

MITÄ TARJOUKSEN TULISI SISÄLTÄÄ

Hyvin esitetyssä tarjouksessa on asiat kerrottu siten, että asiakas, joka ei ole perehtynyt kyseiseen alaan, osaa sitä helposti lukea ja ymmärtää. Tarjouksen tulisi olla selkeä ja pitää sisällään erittelyn tarjottavista tuotteista ja palveluista. Lasitoimittajan olisi hyvä myös lisätä tarjoukseen kuvaukset jokaisesta elementistä kokoineen, jotta asiakas voi helposti nähdä mitä on tarjottu. Jos tarjouspyynnöstä joudutaan poikkeamaan, on nämä poikkeamat hyvässä tarjouksessa kerrottu. Samalla ilmoitetaan myös kyseiseen projektiin kohdistuvat elementtien rajoitukset, kuten liian suuret lasipinnat tai avattavien elementtien kokorajat ja muut huomioon otettavat seikat.

Porvoon Lasi - Tarjouspyynnöstä tarjoukseen Porvoon Lasi - Tarjouspyynnöstä tarjoukseen

Kun tarjous on tehty selkeäksi ja helppolukuiseksi, unohtamatta kuitenkaan sisällön erittelyä ja tarjouksen rajoja, on asiakkaan helpompi verrata tarjouksia keskenään. Verratessa tarjouksia keskenään olisi hyvä muistaa, ettei niitä kannata verrata vain loppusumman perusteella. Olisi hyvä ottaa selvää, miten tuotteet ja palvelut ovat verrattavissa keskenään. Halvempi tarjous saattaa sisältää tuotteita, jotka eivät sovellukaan kyseiseen kohteeseen tai kalliimpi tarjous sellaisia palveluita, joita ei olla edes hakemassa. Jos tarjouksesta nousee esiin kysymyksiä, kannattaa niistä aina kysyä suoraan tarjouksen antajalta.

Tarjouspyynnön ja sen perusteella saatavien tarjousten välillä on suora yhteys. Mitä tarkempi tarjouspyyntö, sitä tarkempi tarjous. Mitä helppolukuisempi ja sisällöltään yksilöidympi tarjous, sitä helpompi niitä on verrata keskenään, jolloin asiakkaan päätöksenteko helpottuu. Kun päätös on tehty ja tuotteet ja palvelut tilattu toimittajalta, lähetetään tilausvahvistus, jonka asiakas vielä vahvistaa. Projektin kulusta tilausvahvistuksesta eteenpäin kerromme lisää seuraavissa kirjoituksissa.

Kirjoittaja: Tiia
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.