Porvoon Lasi - valmistus

Mitä tapahtuu, kun ikkunatarjous on hyväksytty? Mitä tehdään ennen valmistusta ja miten ikkunat valmistetaan? Milloin ikkunat saadaan tontille? Näitä kysymyksiä meiltä kysytään aika ajoin.

Siinä välissä, kun tarjous on hyväksytty ja ikkunat tai ovet saadaan tontille ja asennukseen, tapahtuu aika paljonkin asioita. Monet näistä asioista tapahtuvat asiakkaalta piilossa ja haluamme hieman raottaa tätä verhoa.

Porvoon Lasi - Valmistus

MITTAUS

Projekti lähtee toden teolla käyntiin yleensä mittauksella. Sitä ennen on asiakas kuitenkin päättänyt minkälaiset ikkunat ja ovet halutaan ja on määritelty mihin ne asennetaan. Mittaus onnistuu parhaiten, kun rakennuksella on mukana asiakkaan puolelta henkilö, joka tuntee projektin ja ennen kaikkea sen korkomaailman. Jotta ikkunat ja ovet saadaan mitoitettua oikein ja niiden lopullinen ulkonäkö halutunlaiseksi, pitäisi viimeistään tässä vaiheessa lasielementtien ja muiden rakenteiden välisten liittymien suunnittelun olla kunnossa. Jo valmistettuja elementtejä ja laseja ei jälkikäteen enää voi muuttaa.

Mittauksessa ikkunan tai oven aukon koko mitataan. Tästä koosta vähennetään tarvittavat asennusvarat ja saadaan valmiin elementin todellinen koko. Jotta elementti saadaan asennettua juuri oikeaan korkeuteen rakennuksen valmiiseen lattiapintaan verrattuna, on haluttu asennus- ja korkomaailma oltava tiedossa projektin tässä vaiheessa.

Porvoon Lasi - Valmistus Porvoon Lasi - Valmistus

ENNEN VALMISTUSTA

Mittauksen jälkeen tarkistetut mitat siirretään suunnitteluohjelman kuviin ja viime hetken muutokset voidaan tehdä. Tämä on se vaihe, jossa viimeistään pitää tietää karmien väritys, kätisyydet ja ovien haluttu lukitus, jotta kaikki materiaalit päästään tilaamaan. Materiaaleja odotellessa viimeistellään ja tarkistetaan jokaisen elementin työstöt, jotta ne ovat oikein, kun itse valmistus alkaa. Samaan aikaan käydään vielä läpi lasivalinnat ja tarvittaessa niihin tehdään muutokset ennen lasien tilaamista.

Asiakkaan tilauksen ja valmistuksen väliin jäävänä aikana huolehditaan siitä, että valmistuksen alkaessa kaikki tarvittava materiaali saadaan tehtaalle ja valmistuksen yhteydessä ei tarvitse enää muuttaa mittoja tai työstöjä.

Porvoon Lasi - Valmistus Porvoon Lasi - Valmistus Porvoon Lasi - Valmistus

VALMISTUS

Ikkunan tai oven valmistus alkaa käytännössä jo ennen kuin yhtäkään profiilia tai listaa on sahattu. Työstöt, jotka tehdään koneellisesti, on käyty läpi ja tarvittavat muutokset tehty jo ennen varsinaisen työn aloittamista. Valmistus taas alkaa profiilien tarkastamisella ja niiden suojateippaamisella. Teippaus on tärkeää, jotta karmeja ja muita profiileja voidaan käsitellä ilman kolhuja ja naarmuja. Nämä teipit suojaavat kaikkia näkyville jääviä pintoja valmistuksen, kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Seuraavaksi profiilit sahataan mittoihinsa ja jokainen niistä työstetään yksitellen, jotta tarvittavat kolot ja reiät saadaan oikeisiin paikkoihin. Työstöihin kuuluu myös oven lukitusta varten tarvittavat reiät, joten haluttu lukitus tulisi olla selvillä jo ennen valmistuksen aloittamista.

Elementtien koonnin yhteydessä ne varustellaan tarvittavilla tiivisteillä, lämpökatkoilla ja lukituksilla. Kokoaminen tapahtuu käsityönä. Työ vaatii tarkkuutta, jotta jokainen elementti saavuttaa sen laatuvaatimuksen, joka niille on asetettu.

Kun elementit ovat valmiita ja niille on tehty lopputarkastus, ne pakataan kuljetusta varten. Pakatut elementit odottavat tehtaalla, kunnes asennus aloitetaan ja kuljetus järjestetään.

Porvoon Lasi - Valmistus Porvoon Lasi - Valmistus

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI KOKONAISUUDEKSI

Voidaan sanoa, että ennen kuin ikkuna tai ovi on valmis asennettavaksi, on se käynyt läpi aikamoisen prosessin. Valmistus oikeastaan alkaa jo siitä, kun ikkuna tai ovi suunnitellaan paikalleen. Koska ikkuna- ja ovivalmistaja ei voi tietää tulevan kohteen erityisiä ominaisuuksia, on ne määriteltävä asiakkaan tai asiakkaan suunnittelijan toimesta etukäteen. Kun suunnittelu ja tarjousprosessit on läpikäyty, on valmistajan vuoro toteuttaa suunnitellut elementit. Mittauksessa on taloa rakentavan osapuolen oltava ajan tasalla korkomaailmasta ja halutusta lopputuloksesta.

Ennen valmistusta toimittajan on saatava ajoissa kaikki tarvitsemansa tiedot, jotta itse valmistukseen päästään ajallaan. Sahaukset ja työstöt tehdään koneellisesti, joten piirrettyjen tiedostojen on oltava virheettömät. Valmistusprosessissa kaikki laatuvaatimukset tulee täyttyä, jotta asiakas saa tuotteen, joka täyttää sille annetut kriteerit.

Porvoon Lasi - Valmistus

Asennus aloitetaan, kun lasielementit on esivalmisteltu, valmistettu ja pakattu. Tämä prosessi valmistusmitoista asennukseen kestää yleensä noin 6 viikkoa, riippuen tehtaan työtilanteesta. Valmistusaika riippuu aina siitä, minkä kokoinen urakka on kyseessä, onko elementtejä vain pari vai parikymmentä. Jokainen elementti valmistetaan aina yksilöllisillä mitoilla ja laatuvaatimukset täyttäen, jotta voimme olla ylpeitä työstämme. Näin asiakaskin saa parhaan lopputuloksen.

Kirjoittaja: Tiia
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.