Porvoon Lasi - Lasituksen suunnittelun aloitus

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Näinhän se menee, kuten vanha sanonta kuuluu. Jokainen, joka on rakentanut tai rakennuttanut minkä tahansa rakennuksen tietää, että suunnittelu on kaiken A ja O.

Sama pätee myös lasituksen, ikkunoiden ja ovien, suunnitteluun. Kun lasitus suunnitellaan huolella, kestää lopputulos toimivana vuosikymmenten katseet.

Porvoon Lasi - Lasituksen suunnittelun aloitus

IKKUNAT KUIN IKKUNAT

Usein ajatellaan, että kunhan on ikkunat, se riittää. Todellisuus on usein kuitenkin hieman monimutkaisempi. Lasitus ei ole vain yksi pieni osa rakennusta, se on suuri osa kokonaisuutta. Siihen kuuluu kiinteänä osana sisä- ja ulkotilojen yhdistäminen, rakennuksen käyttäjien asumis- tai työskentelytavat ja rakennuksen arkkitehtuuri. Se mitä nähdään ulos katsoessa, on vain osa todellisuutta. Vaikka karmeihin ja siihen miten ne liittyvät seinärakenteisiin ei normaalisti kiinnitetä huomiota, näkyvät ne joka kerta katseen äärilaidoissa ja vaikuttavat kokonaiskuvaan. Ei verhoihinkaan suuremmalti kiinnitetä huomiota, mutta ne näkyvät joka päivä.

Suunnittelu kannattaa siis aloittaa samaan aikaan rakenteiden ja rakennuksen toiminnallisuuden suunnittelun kanssa. Näin hyvällä lasielementtien ja niiden liittymien suunnittelulla saadaan aikaan onnistunut lopputulos.

Porvoon Lasi - Lasituksen suunnittelun aloitus Porvoon Lasi - Lasituksen suunnittelun aloitus Porvoon Lasi - Lasituksen suunnittelun aloitus

MILLOIN JA MITÄ SUUNNITELLAAN

Ikkuna- ja ovijärjestelmien vaihtoehtoja on lukemattomia ja niiden yhdistelmät lisäävät kirjoa entisestään. Lisätään tähän vielä eri karmimateriaalit ja- värit, niin vaihtoehtoja alkaa varmasti olla riittävästi kaikkiin tarpeisiin. Kun vielä otetaan huomioon kaikki nykypäivänä saatavat lasilaadut, löytyy eri variaatioita lukemattomat määrät. Se, mikä loppujen lopuksi valitaan materiaaliksi, väriksi ja muodoksi, antaa rakennukselle oman luonteensa.

Ikkunoiden ja ovien suunnitteluun kuuluu myös niiden liittymien suunnittelu muihin rakenteisiin. Kaikki rakenteet, jotka liittyvät yhteen lasielementtien kanssa, vaikuttavat lopputuloksen toiminnallisuuteen ja ulkonäköön. Jos halutaan juuri tietty ulkonäkö, on sen saavuttamiseksi ikkunat ja niiden liittyminen muihin rakenteisiin suunniteltava riittävän ajoissa, jotta säästytään rakennusvaiheen kompromisseilta. Toisin kuin monta muuta materiaalia, lasia ei voida noin vain muokata sen valmistamisen jälkeen.

Lasielementtien suunnittelu kannattaa siis aloittaa yhtä aikaan rakennuksen rakenteiden, toiminnallisuuden ja ulkonäön suunnittelun kanssa. Vältytään monelta mutkalta, kun rakenteiden suunnittelussa on otettu huomioon lasielementtien vaatimat rakenteet jo etukäteen. Rakennesuunnittelija yhdessä arkkitehdin ja asiakkaan kanssa suunnittelevat, minkälaiset lasielementit halutaan ja miten ne yhdistyvät seinä-, katto- ja lattiarakenteisiin. Ikkuna- ja ovitoimittajan tehtävä on kertoa järjestelmien rajat järjestelmän toiminnallisuus huomioon ottaen, koko- ja painorajat sekä mitkä ovat asennuksen vaatimat asennusvarat ja erikoisvaatimukset.

Porvoon Lasi - Lasituksen suunnittelun aloitus

Schüco projekti: ‘Energie-Forum-Innovation EMR’; Bad Oeynhausen, Saksa

 

Porvoon Lasi - Lasituksen suunnittelun aloitus

MITÄ SEN JÄLKEEN

Kun lasitus on suunniteltu ja määritelty, pyydetään tarjous, johon lasielementtien toimittaja vastaa. Hyvä toimittaja kertoo jo tarjousvaiheessa, jos tarjouspyynnöstä on jouduttu poikkeamaan syystä tai toisesta. Tässä vaiheessa myös elementtien toiminnalliset rajat on hyvä kertoa asiakkaalle, jotta he pystyvät muuttamaan suunnitelmia niiden perusteella itselleen sopivaksi. Esimerkiksi avattavien ikkunoiden minimi- tai maksimikoot voivat alittua tai ylittyä, jolloin järjestelmää ei voida tehdä toimivaksi kyseisillä mitoilla.

Toinen suunnitelmiin vaikuttava seikka, jonka hyvä toimittaja kertoo, on se, jos lasitusta asennettaessa tai ympäröiviä rakenteita rakennettaessa tulee ottaa huomioon jotain normaalista poikkeavaa. Näin voi käydä esimerkiksi suuria julkisivuelementtejä asennettaessa. Lasien painot ovat suurten lasipintojen myötä kasvaneet ja se vaatii toisinaan myös ympäröiviltä rakenteilta enemmän.

Kun lopullinen suunnitelma on valmis ja lasituksen toimittajan tarjous on hyväksytty, päästään valmistusvaiheeseen, josta kerromme lisää myöhemmissä kirjoituksissa.

Kirjoittaja: Tiia
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.