Lasien turvamääräykset

Lasi on kasvattanut suosiotaan rakennusmateriaalina ja nykyään lasipinnat ovat kasvaneet kooltaan huomattavasti. Sitä käytetään joka puolella ja sitä näkyy joka paikassa.

Oletteko koskaan kuitenkaan miettineet, kuinka vaarallinen tai helposti särkyvää lasi voi olla? Onneksi meillä on rakennusmääräykset ja laseihin kohdistuvat turvamääräykset ja asetukset, jotka on tehty suojaamaan meitä kaikkia. Ne eivät siis ole rajoitteita vaan meitä ja teitä turvaavia asetuksia, jotka on otettava huomioon turvallisen elinpiirin luomisessa.

TURVALASIT

Mikä sitten määritellään turvalasiksi? Turvalasi on karkaistu, laminoitu tai karkaistu-laminoitu lasi. Vuoden 2018 alusta on tullut voimaan uusi turvalasiasetus, joka on tiukentanut ja selventänyt sitä, mikä lasi sopii turvalasiksi. Nykyään ei siis kotitalouksiinkaan enää turvalasiasetuksen mukaisesti käy 6mm tasolasi, vaan lasilla pitää olla turvaominaisuudet.

Karkaistuun lasiin on lämpökäsittelyllä saatu lisää mekaanista lujuutta ja lämmönkestävyyttä. Lämpökarkaistu lasi murenee rikkoutuessaan raemaiseksi ja tästä syystä se luokitellaan turvalasiksi. Lasiin tulevat työstöt, reiät ja lovet, on tehtävä ennen karkaisua.

Laminoitu lasi koostuu kahdesta tai useammasta lasilevystä, jotka on liitetty yhteen muovikalvolla tai hartsilla. Lasilaaduista, paksuuksista ja kalvojen ominaisuuksista riippuen, laminoidusta lasista saadaan tehtyä esim. auton tuulilaseja, panssari- tai luodinkestäviä ja palolaseja. Kun laminoitu lasi rikkoutuu, pysyvät lasipalat kiinni muovikalvossa. Tämä ominaisuus tekee siitä soveliaan myös kaidelasiksi.

Karkaistu-laminoitu lasissa, karkaistut lasit on laminoitu yhteen. Tällä lasilla on kummankin lasityypin ominaisuudet. Se on kestävämpää kuin tavallinen tasolasi ja laminoidun lasin tavoin se pysyy rikkoutuessaan kalvossa kiinni.

Porvoon Lasi - turvalasi   Porvoon Lasi - turvalasi

MILLOIN TURVALASEJA TARVITAAN

Asetukset ja määräykset ovat meidän turvana kotonamme ja kaikissa niissä tiloissa, joissa on käytetty lasia. Nämä tilat ovat niin ulko- kuin sisätilojakin, tiloja, joissa kohtaamme lasia. Suoja- ja turvalaseja käytetään silloin, kun lasiin on vaara törmätä tai rikkoutuessaan se voi aiheuttaa vahinkoa. Se estää putoamisen tai se suojaa murtautumista, ilkivaltaa ja ampumista vastaan.

Turvalasiasetuksien mukaan kaikissa tiloissa, joissa lasipinta on alle 700mm lattiapinnasta, lasin tulee olla turvalasia. Nykyään tämä tarkoittaa lähes jokaista rakennusta. Se, tuleeko lasin olla laminoitua vai karkaistua, riippuu esimerkiksi siitä, onko lasin rikkoutuessa vaarana pudota.

Kun lasin rikkoutuessa on henkilöllä putoamisvaara, tulee käyttää turvalasia. Kun putoamiskorkeus on yli 500mm tulee kuvaan mukaan kaidemääräykset. Kaiteen tulee kestää sijaintipaikan ja käyttötarkoituksen mukaiset henkilökuormat. Kaiteen korkeus määräytyy putoamiskorkeuden ja tilan käyttötarkoituksen mukaan. Tämän vuoksi kaide voi olla karkaistua lasia, kun pudotus on alle 500mm ja laminoitua lasia pudotuksen ollessa tämän yli. Sen lisäksi, että kaikki lasit alle 700mm lattiapinnoista ja ovien lasit, jotka ovat alle 1500mm tulee olla turvalasia. Myös näiden viereisten lasien tulee olla turvalasia.

Sauna ja pesuhuoneissa olevat lasiseinät, -ovet ja -ikkunat tulee olla karkaistua lasia, koska se kestää lämmönvaihteluja monin kerroin tavallista lasia paremmin ja rikkoutuessaan murenee pieniksi murusiksi ilman leikkaavaa reunaa.

Lasi on kaunis ja kätevä materiaali, jonka kanssa työskennellessä ja sen rinnalla eläessä on muistettava, että se on myös tietyissä olosuhteissa herkkä rikkoutumaan. Otamme siis turvamääräykset ja -asetukset aina huomioon. Eihän sitä tiedä milloin määräyksen noudattaminen suojaa juuri sinun tai minun rakkaani.

Kirjoittaja: Tiia
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.