Porvoon Lasi - Lasi

Lasilla on monta ominaisuutta. Myös sen käyttökohteet ovat moninaiset riippuen lasilaadusta. Lasia käytetään niin pienissä koriste-esineissä kuin suurissa pilvenpiirtäjissä. Se on kirkas tai läpinäkymätön. Se toimii ikkunana, turvana ulkoisia elementtejä vastaan ja samalla yhdistävänä tekijänä tilojen välillä.

Ensimmäiset lasit ovat Egyptistä löydettyjä tuhansia vuosia vanhoja lasihelmiä ja amuletteja. Pikkuhiljaa lasia opittiin valmistamaan ja sen myötä syntyi muitakin lasiesineitä. Ensin nämä esineet olivat lasinauhoista valmistettuja astioita. Sitten opittiin lasinpuhallus, joka mahdollisti suuremmat esineet ja monimuotoisemman esinevalikoiman. Pohjoismaissa ikkunalasinvalmistus alkoi 1500-luvulla Ruotsissa ja Tanskassa. Lasintehtaita alkoi ilmaantua enemmän 1700-luvulla, mutta vasta teollisen vallankumouksen myötä 1800-luvulla alkoi lasin massatuotanto. 1900-luvun aikana huomattiin, että lasi toimii hyvin eristeenä, jolloin kaksinkertaisia laseja alettiin käyttää yleisesti.

Lasin historia on siis pitkä, eikä se vieläkään ole lopussa. Sen ominaisuuksien myötä siitä on tullut yhä tärkeämpi osa jokapäiväistä elämäämme. Innovaatiot ovat lisänneet lasille uusia ominaisuuksia ja sitä mukaan uusia käyttökohteita.

Porvoon Lasi - Lasi - karkaistu lasi Porvoon Lasi - Lasi - tasolasi Porvoon Lasi - Lasi

MITÄ LASI ON

Lasia syntyy luonnostaan ja sitä on käytetty paljon ennen kuin sitä opittiin valmistamaan keinotekoisesti. Lasi on kovaa ja läpinäkyvää ainetta, joka on valmistettu hiekasta, kalkista ja soodasta. Niiden lisäksi käytetään muita raaka-aineita ja ’pinttiä’, eli lasijätettä, joka parantaa lasin laatua. Oikeassa suhteessa sekoitetut raaka-aineet sulatetaan ja sen jälkeen massan lämpötilaa lasketaan lämpöön, jossa työstö ja muokkaus on mahdollinen. Muokkauksen jälkeen lasi jäähdytetään.

Lasi voi olla esim. kirkasta, opaalia tai värjättyä. Opaalilasissa raaka-aineeseen lisätään kiteytyviä aineita, jolloin sen läpi ei näe. Värjätty lasi sisältää metallioksideja ja muita värjääviä aineita. Kirkkaassa lasissa hiekan metallioksidit on poistettu.

 TASOLASI (FLOAT)

Tasolasi, eli tavallinen rakennuslasi, float-lasi on sitä lasia, jota on kautta aikojen käytetty ikkunoissa. Mitä ohuempaa lasi on, sitä helpommin se rikkoutuu ja rikkoutuessaan siitä syntyy veitsenteräviä piikkejä. Paksuuksia löytyy 2mm eteenpäin aina 25mm asti.

KARKAISTU LASI

Karkaistu lasi on lämpökäsitelty, jotta lasin pintaan saadaan puristusjännitys, joka lisää mekaanista lujuutta ja lämmönkestävyyttä. Rikkoutuessaan se murenee raemaiseksi. Kaikki tarvittavat työstöt ja lovet on tehtävä ennen karkaisua, sillä karkaistua lasia ei voi enää työstää.

LAMINOITU LASI

Laminoidussa lasissa kaksi tai useampi lasilevy liitetään yhteen esim. laminoimalla. Nämä lasit voivat olla joko tasolasia tai karkaistua ja siihen voidaan lisätä muita ominaisuuksia. Rikkoutuneessa lamilasissa lasin palaset pysyvät kiinni muovikalvossa.

Porvoon Lasi - Lasi Porvoon Lasi - Lasi

LISÄOMINAISUUDET

Selektiivilasi voi säästää lämpöenergiaa. Selektiivilasi pinnoitetaan ohuella metallioksidikerroksella, joka heijastaa lämpösäteilyä pois samalla kun päästää näkyvän valon lävitseen. Tämä tapahtuu kaksisuuntaisesti, kesällä lämpö jää ulkopuolelle, talvella sisäpuolelle. Tuloksena on normaaliin tasolasiin verrattuna huomattavasti suurempi lämmöneristyskyky. Samalla lasin sisäpinnat pysyvät paremmin huurtumattomina.

Auringonsuojalasi vähentää liiallista auringon lämpösäteilyä/valoa sisätiloihin. Nämä lasit ovat hyvä ratkaisu silloin, kun auringon suunnassa on suuria lasipintoja. Ne pienentävät auringonvalon lämpösäteilyä, jolloin sisätila pysyy hieman viileämpänä. Auringon säteily myös esim. haalistuttaa pintoja ja auringonsuojalasi vähentää myös tätä.

Itsepuhdistuva lasi soveltuu käytettäväksi kaikkiin ulkokohteisiin, erityisesti hankalasti puhdistettavissa paikoissa. Luonnonvalo käynnistää lasin pinnalla prosessin, jossa orgaaninen lika, esim. siitepöly tai linnun jätökset hajoavat. Vesisateessa lasin pintaan muodostuu tasainen kalvo, jonka ansiosta hajotettu lika huuhtoutuu pois. Kuivuessaan lasin pintaan ei muodostu kalkkiraitoja. Puhdistuakseen lasi ei tarvitse suoraa auringonvaloa, mutta ikkunaan osuvan sateen kylläkin.

Huurtumaton lasi minimoi huurtumisen esiintymisen ulkopinnan läpinäkyvän pyrolyyttisen pinnoitteen avulla. Eristyslasien U-arvojen parantumisen myötä huurtuminen on yleistynyt ilmiö ikkunoiden ulkopinnassa. Se johtuu lasin ulkopinnan pintalämpötilan putoamisesta alle ulkoilman kastepisteen. Huurtumaton lasi ei estä lasin ulkopinnan huurtumista kaikissa olosuhteissa, vaan pinnoitettu lasi pienentää huurtumisriskiä murto-osaan pinnoittamattoman eristyslasiin verrattuna.

Rautavapaa lasi eli OW, on tavallista float-lasia kirkkaampi lasi. Tavallisessa float-lasissa on hieman vihertävä sävy, johtuen sen sisältämästä raudan oksidista. Rautavapaasta lasista on poistettu värjääviä ainesosia, kuten rauta- ja kromioksidi, jolloin saadaan kirkkaampi, neutraali, vähärautainen lasi. Tätä lasia voidaan karkaista, laminoida ja pinnoittaa.

Porvoon Lasi - Lasi

Lasi on yksinkertaista, jokapäiväistä, luksusta, moninaista, kaikkia asioista yhdellä kertaa. Se on oikein käytettynä ikuinen, kierrätettävä materiaali, jota tulee arvostaa jo sen herkkyydenkin vuoksi. Se on lähellä meitä jokaista, vaikka emme sitä itse huomaisikaan.

 

Lähteet

Lasinvalmistuksen historiaa. 2015. http://lasinpuhaltajat.fi/wp/wp-content/uploads/2018/08/Lasin-historia-laaja.pdf

Lasisanasto. 2018. https://www.seloy.fi/lasisanasto

Lasityypit. 2018. https://www.seloy.fi/lasityypit

Erikoislaseja. 2020. https://www.lasiposti.fi/rakentajan-lasiopas/erikoislaseja/

Selektiivilasi eli lämpölasi. 2020. https://www.lasiposti.fi/rakentajan-lasiopas/selektiivilasi-eli-lampolasi/

Rakennuslasit. 2020. https://www.lasiposti.fi/rakentajan-lasiopas/rakennuslasit/

Mitä lasi on?. 2020. https://www.pilkington.com/fi-fi/fi/tietoa-yhtiosta/mita-lasi-on

Kirjoittaja: Tiia
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.